Ankete Katıl

Bu anket; Türkiye’de 2013 tarihli Demokratikleşme Paketi ile hayata geçirilen hukuki iyileştirmeler neticesinde kamusal alanda başörtüsüne yönelik ayrımcılığın ne ölçüde devam ettiğini ölçmek ve ayrımcılık konusunda niceliksel veriler ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.