1998

23 Şubat 1998

*İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yeni seçilen Kemal Alemdaroğlu imzasıyla “başörtülü-sakallı” öğrenciler konulu genelge yayımladı. Genelgede: “Anayasa, yasa, yönetmelikler, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda, (yabancı uyruklu öğrenciler dahil) bayan öğrencilerin başları bağlı olarak (başörtülü olarak), erkek öğrencilerin sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmamaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilere ait yoklama listelerine, başları bağlı veya sakallı öğrencilerin numara ve adı yazılmamalı, numaraları ve adları listede olmadığı halde pratik ve dershaneye girip orada bulunmakta ısrar eden öğrenciler uyarılmalı ve dershaneden çıkmıyorsa, isim ve numaraları alınarak, dersin yapılmayacağı kendilerine bildirilmeli ve dershaneden çıkmamakta direniyorlarsa, öğretim üyesi tarafından tutanakla durum saptanarak, dersin engellendiği belirtilmeli ve ders yapılmayarak, durum öğrenciler hakkında cezai işlem yapılmak üzere ilgili Anabilim Dalı, Bölüm ve Dekanlığa / Müdürlüğe ivedi olarak bildirilmelidir.” ifadelerine yer verildi. (N: 5786, Sayı: B.30.2.İST.0.70.72.00.350)

26 Şubat 1998

Kemal Alemdaroğlu, “öğrencileri bölümlere alın, ancak derslere almayın” talimatı verdi. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Ankara’da topladığı 80 İl Milli Eğitim Müdürüne başörtüsü konusunda “Tahriklere meydan vermeden durumu idare edin.” dedi.

26-27 Şubat 1998

Farklı dünya görüşlerine sahip 25 bin öğrenci, İstanbul Üniversitesi önünde kıyafet yasağını protesto etti.

5 Mart 1998

İstanbul Üniversitesi başörtülü öğrencilere, öğrenci kimlik kartı vermedi. Daha önceki senelerde başörtülü fotoğrafları ile kimlik kartı verilmekteydi.

14 Mart 1998

MGK’dan rektöre: Türbana geçit yok Yükseköğretim Kurulu Başkanı Kemal Gürüz, Başkanvekili İsmail Tosun ve 71 üniversite rektörünün dün katıldığı Rektörler Komitesi’nde ilk kez Milli Güvenlik Kurulu (MGK) uzmanları da yer aldı. Rektörlerin karşısına 60 sayfalık raporla çıkan uzmanların brifingi iki saat sürdü. İrticai faaliyetlerin öncelikli tehdit olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin üniversitelere ilişkin bölümlerini anlattılar ve türban konusunda mevzuata atıfta bulunarak bunun uygulanması mesajını verdiler. Toplantıdan sonra yayınlanan Rektörler Komitesi bildirisinde türbana karşı kararlılık vurgulandı: “Kılık kıyafet konusunu istismar edip Cumhuriyet’i yıkmayı amaç edinmiş kötü niyetli kişilere karşı disiplin yönetmeliği uygulanacak.” dendi. (http://www.milliyet.com.tr/1998/03/14/anaframe.html)

18 Mart 1998

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinde başörtüsü yasağı başladı ve öğrenciler derslerden çıkartıldı. 25 başörtülü öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. (Fotoğraflarla Başörtüsü Yasağının Yakın Tarihi, Başüstüne, Kırkanbar Yayınları 35, İnsan hakları Dizisi 1, Akder, 1999, İstanbul)

7 Nisan 1998

Akdeniz Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde aynı yasak uygulamaya konuldu Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlayan vize döneminde sınavlara alınmayan öğrenciler alkışlarla öğretim görevlilerini protesto etti. Prof. Dr. Nurettin Sözen’in fiili saldırıda bulunup hakaret ettiği başörtülü öğrenci velilerinin açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Tıp Fakültesi vekil dekanı Özden Arığ imzasıyla yayımlandığı genelgeye göre Yüksek Öğretim Kurumları’na, artık başörtülü hastalar da kabul edilmeyecekler. (http://tesettur.tripod.com/ocak.html)

4 Mayıs 1998

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde vize dönemi başlarken başörtülü öğrenciler sınava alınmadı. Bunun üzerine öğrenciler sınavları boykot ettiler. (http://tesettur.tripod.com/ocak.html)

11 Mayıs 1998

İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin kılık kıyafet yasağı gerekçesiyle sınavlara alınmaması, sağ ve sol görüşlü öğrenciler tarafından protesto edildi. Üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler bir araya geldi.

22 Mayıs 1998

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim dalı, ingilizce programı öğrencilerinden Hatice A. ve Emine T.’in sınava da başörtülü girecekleri düşüncesiyle sınav öncesi sınav listesinden ismini çıkarttı. Gerekçe olarak “Fakültemiz ingilizce programı öğrencileri öğrenci kıyafet yönetmeliği hükümlerine uymadıklarından dolayı sınav listesine isimleri yazılmamıştır” ifadelerine yer verildi. (Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr Hürol İnsel, Sayı 389) (İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 30.04.1999 tarih, 1998/687 Esas, 1999/610 karar sayılı ilamı ile henüz öğrencinin sınava geleceği dahi bilinmeden tesis edilen işlemi hukuka uygun buldu. Danıştay 8. Dairesi 10.09.2001 tarihli kararı ile temyiz talebini reddetti)

26 Mayıs 1998

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi, Reyhan G., Aysun K., Şule U. ve Semra B, öğretim görevlisinin talimatı ile sigortadan elektrikleri kesilen amfiye kilitlendi. Noter tarafından yapılan tespit tutanağında “…Dahiliye ana bilim dalı kardiyoloji dersinin yapılacağı Cihat Abaoğlu amfisine saat 14.00’da gelindi. Dersin yapılacağı amfinin kapısından 1 sivil 2 resmi polis ve 2 tane de özel güvenlik görevlisi ve aynı sınıfın öğrencileri olduklarını söyleyen öğrenciler bulunuyordu. Amfi kapısı kilitliydi. Ve 4 sivil polisin kilitli bulunan kapıyı açması üzerine içeriden 4 adet başörtülü öğrencinin dışarıya çıktığını, ilgili polisler ilgili hoca Nevres Koylan’ın talimatı üzerine 13.45 de amfiye geldiklerini ve hocanın dersi iptal ettiğini ve sınıfın boşaltılması gerektiğinin söylenmediğini, başörtülü öğrenciler Reyhan G., Aysun K., Şule U. ve Semra B.’nın çıkmaması üzerine ışıkları kapatarak amfi kapısını kilitlediklerinin söylendiğini daha sonra polislerin ve diğer görevlilerin binadan ayrıldıklarını ve bu şekliyle işlenen dersin telafisinin mümkün olmaması nedeniyle ileride uğrayacakları kayıplar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemleri dahil olmak üzere bu tespitin yargılanmasını talep ettiklerini gördüm ve tespit ettim.” ifadeleri yer almaktaydı. (İstanbul 21. Noterliği, 26.05.1998 tarih, 11881 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Tespit Tutanağı) (Reyhan G.n Fatih Asliye Mahkemesinde kendilerini amfiye kilitleme talimatı veren dersin sorumlusu olan öğretim görevlisi Nevres Koylan’a tazminat davası açtı ve noter tespit tutanağı ile tanıkları delil gösterdi. Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesi; “dava manevi tazminat istemidir. Tüm kanıtlar dosyada toplanmıştır. Açıkça davalının kişisel kusuruna dayandığı için dava hakimliğimizde görüşülmüştür. Davacı tanıkları elinde telsiz olan sivil polisin kendilerini dershaneyi boşaltmaları için uyardığını, davacı ile birlikte direndiklerini gelip ışıkları söndürüp kapıyı kilitlediğini açıklayıp noteri de hazır bekletip tespit yaptırdıklarını anlatmışlardır. Bu durumda davalı ile eylem arasındaki bağlantı ve kusur kanıtlanamamıştır. Davacının manevi tazminatı gerektirirci eylemi yoktur. Davanın reddi gerekir” ifadeleriyle davayı reddetti. (Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24.06.1999, 1999/2 Esas, 19999/404 Karar)

27 Mayıs 1998

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevgi Kurtulmuş’un, üniversitedeki görevine başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversitenin rektörü Alemdaroğlu tarafından son verildi. Doç. Dr. Sevgi Kurtulmuş Amerika Cornell Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye gelmişti. (N: 17719)

1 Haziran 1998

Eylemci atılacak Üniversite dışındaki gösteri ve olaylara karışan öğrencilerin okuldan atılmasına olanak veren yönetmelik değişikliği yapıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde sessiz sedasız yaptığı ve dün Resmi Gazete’de yayınlanan bir değişiklikle, öğrencilerin sadece üniversitelerde değil, okul dışındaki olaylara katılmasını da disiplin suçu saydı. Yönetmelik uyarınca üniversite önlerindeki türban eylemleri ile cuma günleri yapılan gösterilere katılanların okulla ilişiği kesilecek. Üniversite dışındaki türban eylemlerinin ele başlığını yapan öğrenciler hakkında da disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacak. Daha önce her fakülte aynı olay için farklı cezalar uygularken, yeni düzenlemede bu konuda birlik sağlanması hedeflendi. (Sabah Gazetesi)

10 Haziran 1998

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon bölümü öğrencisi Nuray Canan Bezirgan sınavına girmek isterken polis müdahalesiyle sınıftan çıkartıldı. İkiz bebeklere hamile olan Nuray Canan Bezirgan, arbede sonucu bebeklerinden birini düşürdü ve kolu kırıldı. Bezirgan hakkında düzeni bozmak ve dersi engellemek isnadıyla ceza davası açıldı. Ceza mahkemesi Nuray Canan Bezirgan’ın 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

20 Haziran 1998

Samsun 19 Mayıs Bursa Uludağ ve Trakya Üniversitelerinde dereceye girdikleri halde başörtülü öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı. Bursa Uludağ Üniversitesinde okul birincisi başörtülü öğrenci Hatice Topçu yerine, ondan 5 puan gerideki erkek öğrenci okul birincisi ilan edildi. Yeni okul birincisi öğrenci hediyelerini başörtülü olduğu için mağdur edilen arkadaşlarına vermek istedi. Ertesi gün okul yönetimi başörtülü öğrenciye destek veren öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.

26 Haziran 1998

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, başörtülü ve sakallı öğrencilerinin ders ve pratiklere alınmamasına ilişkin genelgenin iptali istemiyle açılan davada, genelgenin hukuka uygun olduğuna karar verdi. Yürütmenin durdurulmasının kararda; “İdari işlemlerin sebep unsurunun ve işlemin bir hukuki düzenlemeye dayanılarak tesis olunması ve işlemin dayandığı hukuki metin maddesinin açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Ancak dava konusu işlemde yukarıda da belirtildiği gibi işlemin sebep unsuru açıklamasının yanı sıra, işlemin yasa yönetmelik gibi bir hukuki düzenlemeye dayanılarak tesis olunmadığından ve dolayısıyla işlemde bu hususa da yer verilmediğinden konu unsuru yönünden de hukuka uygunluk bulunmamıştır. Durum böyle olunca dava konusu işlemde yetki, şekli, sebep ve konu unsurları yönünden bu aşamada hukuka uygunluk bulunamamıştır.” ifadeleri yer aldı. (Esas no: 1998/368) İstanbul Üniversitesi Rektörü mahkeme kararını uygulamadı ve başörtülü öğrencileri okula almamaya devam etti. Akabinde Adalet Bakanlığı, olumlu oy veren Seher Bayrak ve Dr. Selami Demirkol hakkında disiplin soruşturması açtı ve hakimlerin görev yerlerini değiştirdi.)

27 Haziran 1998

İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü birincisi Nuriye Yılmaz adlı öğrencinin sertifikası başörtülü olduğundan okul ikincisine verildi. Sertifikayı alan ve okul birincisi ilan edilen öğrenci, bu sertifikayı hak etmediğini söyleterek birincilik sertifikasını Nuray Yılmaz’a iade etti. (Fotoğraflarla Başörtüsü Yasağının Yakın Tarihi, BAŞÜSTÜNE, Kırkanbar Yayınları 35, İnsan hakları Dizisi 1, AKDER, 1999, İstanbul, s.111)

8 Temmuz 1998

Edirne İdare Mahkemesi 1998/410 Esas sayılı dosyada başörtülü öğrencilerin Yükseköğretim Kuruluna alınmamasının hukuka aykırı olduğunu tespiti ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda “Sonuç olarak Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” kuralının disiplin esasları yönünden de geçerli olduğuna kuşku bulunmadığına ve disiplin yönetmeliğinde davacının saçlarını örtmesini cezalandıran bir hüküm mevcut olmadığına ve davacının bu davranışının da kargaşaya yol açtığı, düzeni bozduğu veya dini inancın gereğini yerine getirmenin dışında bir amaçla yapıldığı yolunda somut bir bilgi veya belge ihraç edilmediği gibi, bu yönde herhangi bir iddiada bulunmadığına göre aksi yorum ve kabule dayalı olarak davasının suç teşkil olamayan tutumunu tekrarladığı gerekçesiyle yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırma sonrası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyet ölçülerine uyarlık bulunmamaktadır. “iddiaları yer aldı. ( 1998/410 Esas) (Akabinde karar imza atan hakimler hakkında disiplin soruşturması açıldı. Hâkimlerden Ali Kaban Trabzon, Mesut Güngör Malatya, Mustafa Dinç Aydın İdare Mahkemesine atanmıştır (Radikal, 12.12.1998).

9 Temmuz 1998

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kılık kıyafetle ilgili karar aldı. Kararda;

1. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kılık ve kıyafet ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki ilke ve kurallara uymak mecburiyetindedirler.

2. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi kuruluş ve birimlerinde ve İstanbul Üniversitesi’ne ait mahallerde, herhangi bir dini, mezhebi, ırkı ve siyasi ve ideolojik eğilimi simgeleyen veya çağrıştıran kılık ve kıyafet içerisinde bulunamazlar.

3. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kayıtlı bulundukları üniversite kuruluş ve birimlerinde, mesleğin gereği olarak belirlenmiş özel kılık ve kıyafetlere ilişkin kurallara uymak zorundadırlar. 4. İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından üniversite kuruluş ve birimlerine verilen fotoğraflar, “önden”, “başı ve boynu açık”, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve son altı ay içerisinde çekilmiş olacaktır.

5. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranışta bulunanlar ile bu gibi davranışları söz, yazı veya eylemleriyle teşvik edenler veya destekleyenler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

ifadeleri yer aldı.

6 Ağustos 1998

Öğrencilere verdiği disiplin cezaları mahkemede iptal edilen Trakya Üniversitesi Rektörü Osman İnci, 90 öğrenci hakkında daha soruşturma başlattı. Öğrenciler hakkında iki yarı yıla varan okuldan uzaklaştırma cezaları verdi. (Fotoğraflarla Başörtüsü Yasağının Yakın Tarihi, BAŞÜSTÜNE, Kırkanbar Yayınları 35, İnsan hakları Dizisi 1, AKDER, 1999, İstanbul, s.124)

23 Ağustos 1998

İHL müdürüne sert uyarı haremlik-selamlık uygulamasına askerden tepki Bandırma Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hindal Çekiç, Bandırma İmam-Hatip Lisesi’nde (İHL) kız ve erkek öğrencilerin, bina yetersizliği ileri sürülerek ayrı binalarda öğrenim görmelerine sert tepki gösterdi. Uygulamaya son verilmesini isteyen Çekiç, bu uygulama devam ettikçe Milli Güvenlik dersine bu yıl da öğretmen göndermeyeceğini bildirdi. (Cumhuriyet Gazetesi)

27 Ağustos 1998

Üniversite rektörleri, kayıtlar sırasında başörtülü fotoğrafların kabul edilmeyeceğini açıkladı Ege Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Kemal Açıkgöz, öğretim üyelerinin de benzer bir mektupla uyarılarak kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasının ülke ve üniversite açısından öneminin anlatılacağını söyledi. Açıkgöz, türban konusunda son 2 yılda büyük mesafe aldıklarını, ‘’tehditlere karşın’’ kurallarından ödün vermedikleri için önemli bir sorunla da karşılaşmadıklarını söyledi. 31 Ağustos’ta başlayacak üniversite kayıtları öncesinde öğrencileri uyaran üniversite rektörleri, başörtülü fotoğrafları kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Öğrencilerin kayıtlar sırasında son 6 ay içinde çekilmiş, başı ve boynu açık fotoğraflarını kullanacaklarını vurgulayan rektörler, türbanlı öğrencilerin kaydının kesinlikle yapılmayacağı uyarısında bulundular. (Cumhuriyet Gazetesi)

7 Eylül 1998

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, başkan Kemal Gürüz imzalı genelgeyi üniversitelere gönderdi. Yazıda “Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin Üniversite Kampüslerine veya okul binalarına alınmamaları ve bayan öğrencilerin başörtüsü, erkek öğrencilerin sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmamaları yolunda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 23.02.1998 tarihli işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle adı geçen üniversite aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan karara karşı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesince alınan 19.08.1998 tarih ve 1998/947 sayılı kararla; öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin üniversite kampüslerine alınmamaları ve bayan öğrencilerin başörtüsü, erkek öğrencilerin sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmamaları yolunda tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğuna karar verilmiştir.Söz konusu kararın bir örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadeleri yer aldı. (Sayı: B.30.0 HKM. 06.10.001/ 2393, Konu: Yargı kararı, 19922)

6 Ekim 1998

İstanbul Üniversitesinde okul kaydı yaptırmaya gelen baş örtülü öğrencilerle birebir görüşmelerin yapıldığı ikna odaları kuruldu. Kılık kıyafet yasağı içeren İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının altına, “yukarıda belirtilen İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararını okudum. Bu kararlara kesinlikle uyacağımı taahhüt ediyorum yazıp imzalayınız” ifadelerinin yer aldığı metni imzalayan öğrencilerin kayıtları yapıldı.

11 Ekim 1998

Türkiye’nin doğusundan batısına başörtüsü yasağına karşı çıkan “İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük için Elele” insan zinciri oluşturuldu. Slogan atılmayan, yürüyüş ya da gösteri yapılmayan sadece 20 dakika süreyle yol kenarlarında elele tutuşan insanlar, Türkiye’de en geniş katılımlı sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştirdi. Eyleme milyonlarca kişi katıldı. Başörtüsü yasağının başladığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Rize Hopa, diğer koldan Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Malatya Kars, Gaziantep, Urfa ayrıca Adıyaman, Konya, Bursa, Erzurum, Adana ve İzmir’de “özgürlükler için elele” zinciri oluşturuldu. Ülkenin büyük bir kesiminde oldukça farklı yerlerde milyonlarca insanın aynı gün aynı yerde kilometrelerce uzunluğunda insan zinciri oluşturmaları bir ilkti. Olaysız, slogansız gerçekleşen eyleme, bazı illerde güvenlik güçleri müdahale etti ve 1600 kişiyi göz altına aldı.

5 Kasım 1998

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve memurları Disiplin Yönetmeliğinde düzenleme yaptı. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrar düzenledi. Yapılan değişiklikle öğrencilerden sonra öğretim görevlilerinin de atılmasını kolaylaştırdı. (7 Kasım 198 tarih, 23516 sayılı Resmi Gazete)

26 Kasım 1998

Başörtüsü yasağı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de uygulanmaya başladı.

27 Aralık 1998

İkna olmayana soruşturma YÖK’ün, ‘Yürürlükteki mevzuata uygun kılık-kıyafet zorunluluğu’ öngören genelgesiyle başlayan uygulamanın sonuçları açıklandı. (YÖK’ün iddiasına göre); sorunlu üniversitelerdeki sonuçları şöyle: Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 bin 600 kız öğrenciden, 620’si türbanlı. Öğretim yılı başında, 420 öğrenci mevzuata uyarak hemen başını açtı. 4 ay içinde başı örtülü öğrenci sayısı 70’e düştü. Mevzuata uymamakta direnenler hakkında soruşturma açıldı. Yaklaşık 10 bin kız öğrenciden 2 bin 430’unun türban taktığı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, yüzde 23 olan türbanlı öğrenci sayısı yüzde 4.5’a düştü. Türban takmakta ısrar eden 454 öğrenci hakkında, disiplin soruşturması açıldı. Malatya İnönü Üniversitesi’nde yüzde 27 olan ‘kız öğrenci / türban takan öğrenci’ oranı, yüzde 8’e düştü. Buna göre, 5 bin kız öğrenciden 1350’si türbanlıyken, 600’ü hemen başını açtı. Bir kısmı okulu bırakırken, başını açmamakta direnen 300 kız öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Bunlara önce kınama olmak üzere disiplin cezası verilmeye başlandı. İkinci aşamada, bir hafta-bir ay arası uzaklaştırma cezası verilecek öğrencilerden, ‘‘Başımı açıyorum’’ diyenlerin cezalarının kaldırılacağı ilan edildi. Elazığ Fırat Üniversitesi’ndeki 3 bin 200 kadar kız öğrenciden yüzde 45 kadarının türbanlıyken, bunların yüzde 90’ı başını açtı. Mevzuata uymamakta direnen toplam 216 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Bunlardan biri başını açarken, 9’una uyarma, 6’sına kınama cezası verildi. Diğerleri hakkında soruşturma sürüyor. Uludağ Üniversitesi’nde, uyarıları dikkate almayan ve mevzuata aykırı giyinmekte ısrar eden 120 kız öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Ege Üniversitesi’nde, büyük boyutlarda bir türban sorunu olmadığı belirtilerek, 32 bin öğrenci içinde türban takan ve sayıları 250-300 civarında kalan öğrencilerin derslere başörtüsüz girdiklerini bildirildi. Türbansız derse girme konusunda ikna olmayan ve sorun çıkaran 23 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı. (http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1998/12/27/86684.asp)

Kaynak: https://www.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/turkiyede-dunyada-basortusu-yasagi-kronolojisi.pdf

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: